Selecteer een pagina

De beste kortingen en acties vind je bij kortingsactiesonline.nl!

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kortingsactiesonline.nl en het logo van Kortingsactiesonline.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Muntando non Mutor B.V.. Muntando non Mutor B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Muntando non Mutor B.V. en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muntando non Mutor B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Muntando non Mutor B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Muntando non Mutor B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Muntando non Mutor B.V. heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

CONTACT